Stoppa dokumentationsmonstret!

Skolans ökade dokumentationskrav har skapat ett monster. Varje år slukar det tusentals timmar onödig byråkrati – tid som vi istället hade kunnat ägna åt vettigare saker. Hur många timmar handlar det om för dig? Och vad skulle du hellre lägga tiden på om du fick bestämma?

Hur många timmar i veckan går åt till dokumentation som du anser inte fyller något syfte?

Timmar

Dra i reglaget för att välja.

Vad skulle du hellre lägga tiden på?

*Fyll i ett annat alternativ.
*Du måste göra ett val
*Obligatoriskt

Får vi mejla ditt resultat och berätta hur det går i kampen mot Dokumentationsmonstret?

*Du måste göra ett val

Survey Error

Jag har tagit del av att mina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.